Emteanın bir yerden bir yere denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu vasıtaları ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz. Emtea sigortası ile: Taşınan yük teminat altına alınır. Sigortalı, malın sahibidir. Emtea sigortaları sefer esasına dayanmaktadır. Emtea sigortaları süreli poliçeler değildir.